Title: Ošetřovatelská péče o nemocného s endokarditidou
Other Titles: Nursing care of the patient with endocarditis
Authors: Kohoutová, Monika
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25065
Keywords: edukace - infekční endokarditida - ošetřovatelská péče - srdeční chlopeň - zánět
Keywords in different language: education - bacterial endocarditis - nursing care - cardiac valve - inflammation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním infekční endokarditidou. Teoretická část se věnuje problematice samotného onemocnění. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o pacienty s touto diagnózou, léčené konzervativně a chirurgicky. Cílem této práce je stanovení nejčastějších problémů při ošetřování takto nemocných.
Abstract in different language: This thesis with nursing problem of bacterial endokarditis. The theoretical part is devoted to the disease itself. The practical part describes the nursing care for patients with this diagnosis treated conservatively and surgically. The aim of this study is to find out the most common problems in treating such ill.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohoutova Monika.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce485,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.