Title: Začlenění pacienta po traumatické amputaci dolní končetiny do běžného života.
Other Titles: Inclusion of patients after traumatic lower extremity amputations in everyday life.
Authors: Fraňková, Renáta
Advisor: Wanka Pavel, Mgr.
Referee: Hajšmanová Bohumila, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25085
Keywords: amputace dolní končetiny;ošetřovatelská péče;kvalita života;bolest;pahýl;protéza;protetika;rehabilitace
Keywords in different language: lower limb amputation;nursing care;quality of life;pain;stub;prosthesis;prosthetics;rehabilitation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá traumatickou amputací dolní končetiny. Hlavním cílem bylo zjistit, jak se pacient dokáže navrátit do běžného života. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je stručně popsána anatomie dotčených částí těla, historie amputací a jejich typy, komplikace, péče po amputaci, rehabilitace a kvalita života po amputaci. V praktické části jsou vypracovány tři případové studie, které se zabývají změnou kvality života v zásadních životních oblastech. V závěru práce je provedena diskuze a navrženo doporučení pro praxi.
Abstract in different language: Main concern of my bachelor thesis is lower limb amputation. The goal is to examine recovery of patient with amputation into common daylife. My thesis divides into both - theoretical and practical part. In the theoretical part, anatomy of lower limb is shortly described, history of amputations and its types, complications, nursing after amputation, rehabilitation and quality of life after amputation. In the practical part I present three case files concetrated on change of life quality in its principal domains. At the end I discuss controversial issues and do suggest recommendations for praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.Frankova.2016.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Frankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Frankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce927,03 kBAdobe PDFView/Open
Frankova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce558,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.