Title: Těhotenství a péče o dítě po poškození míchy z pohledu ergoterapie
Other Titles: Occupational therapy views on pregnancy and child care after spinal cord injury
Authors: Bláhová, Radka
Advisor: Geierová Lenka, Mgr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25092
Keywords: míšní léze;ergoterapie;péče o dítě;všední denní činnosti;kompenzační pomůcky.
Keywords in different language: spinal cord lesions;occupational therapy;childcare;common daily activities;compensation aids.
Abstract: Bakalářská práce ,,Těhotenství a péče o dítě po poškození míchy z pohledu ergoterapie " seznamuje se základními poznatky o míšní lézi a možnostech ergoterapie. Dále využití ergoterapie při péči o dítě. Teoretická část obsahuje anatomii, průběh, hodnocení stavu, zdravotní komplikace u míšní léze, těhotenství a porod u míšní léze a péče o dítě. Praktická část obsahuje šest kazuistik, které se zaměřují na soběstačnost v péči o dítě. Studie poukazují na problémové oblasti klientek a jejich ovlivnění především s využitím ergoterapie.
Abstract in different language: The bachelor's thesis: "Occupational Therapy Views On Pregnancy And Child Care After Spinal Cord Injury" provides information about the basic knowledge of spinal cord lesions and occupational therapy options. It also deals with the use of occupational therapy in childcare. The theoretical part describes the anatomy, course, evaluation of the condition, health complications associated with spinal cord lesions, pregnancy and labour in case of spinal cord lesion and childcare. The practical part contains six casuistic studies focused on self-management in childcare. The studies highlight the issues of clients and how they can be managed with the use of occupational therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- odevzdani 2 verze.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Strihavkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce166,02 kBAdobe PDFView/Open
Strihavkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce248,27 kBAdobe PDFView/Open
Strihavkova.pdfPrůběh obhajoby práce78,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.