Title: Využití ortéz k podpoře soběstačnosti pacientů s poruchou hybnosti horní končetiny
Other Titles: The Usage of Braces for Supporting Self - Sufficiency of Patients with Upper - Limb Movement Disorder.
Authors: Mikulenková, Petra
Advisor: Kulakovská, Marie
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2510
Keywords: ortézy;soběstačnost;běžné denní činnosti;cévní mozková příhoda;míšní léze
Keywords in different language: braces;self-sufficiency;activities of daily living;stroke;spinal cordlesions
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využití ortéz k podpoře soběstačnosti pacientů s poruchou hybnosti horní končetiny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána problematika cévních mozkových příhod a míšních lézí. Teoretická část je zaměřena na využití ortéz, soběstačnost, ergoterapii a vyšetření pacienta. Praktickou část tvoří stanovení cíle, hypotéz, kazuistik, diskuze a zváěr.
Abstract in different language: The thesis is focused on the use of braces to support the self-sufficiency of the patients with upper limb movement disorder. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the problem of stroke and spinal cordlesions. Furthermore, the theoretical part focuses on the use of braces, self-sufficiency, occupational therapy and patient examination. The practical part consists of the goal, hypotheses, case studies, discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petra Mikulenkova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Mikulenkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,01 MBJPEGThumbnail
View/Open
Mikulenkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,01 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba 001.jpgPrůběh obhajoby práce819,99 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.