Název: Využití ortéz k podpoře soběstačnosti pacientů s poruchou hybnosti horní končetiny
Další názvy: The Usage of Braces for Supporting Self - Sufficiency of Patients with Upper - Limb Movement Disorder.
Autoři: Mikulenková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kulakovská, Marie
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2510
Klíčová slova: ortézy;soběstačnost;běžné denní činnosti;cévní mozková příhoda;míšní léze
Klíčová slova v dalším jazyce: braces;self-sufficiency;activities of daily living;stroke;spinal cordlesions
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na využití ortéz k podpoře soběstačnosti pacientů s poruchou hybnosti horní končetiny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána problematika cévních mozkových příhod a míšních lézí. Teoretická část je zaměřena na využití ortéz, soběstačnost, ergoterapii a vyšetření pacienta. Praktickou část tvoří stanovení cíle, hypotéz, kazuistik, diskuze a zváěr.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the use of braces to support the self-sufficiency of the patients with upper limb movement disorder. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the problem of stroke and spinal cordlesions. Furthermore, the theoretical part focuses on the use of braces, self-sufficiency, occupational therapy and patient examination. The practical part consists of the goal, hypotheses, case studies, discussion and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Petra Mikulenkova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikulenkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,01 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mikulenkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,01 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba 001.jpgPrůběh obhajoby práce819,99 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.