Title: Využití testovacích škál v ergodiagnostice
Other Titles: The sense of testing scales in occupational therapy diagnostics
Authors: Koblihová, Kateřina
Advisor: Zahradnická Ilona, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25101
Keywords: ergodiagnostika;zdravotně znevýhodněný;pracovní pozice;testovací škála;pracovní rehabilitace;před pracovní rehabilitace;projekt rap;projekt pregnet
Keywords in different language: ergodiagnostics;ergotesting;testing scales;working rehabilitation;pre-working rehabilitation;project rap;project pregnet;working disadvantage;job;employing
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím testovacích škál v ergodiagnostice. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část se rozdělena na dvě kapitoly, ty pojednávají o historii a vniku ergodiagnostiky v ČR, představují ergodiagnostické centrum a detailně popisují jednotlivé testovací škály. Praktická část je zaměřena na využití testovacích škál jako součást terapie. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou ověřovány v praxi na základě spolupráce se třemi klienty.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is dealing with the usage of testing scales in ergodiagnostics. The thesis consists of two parts the theoretical part and the practical part. The theoretical part is devided into two chapters which describes the history of ergodiagnostics in the Czech republic, introduces the ergodiagnostics centre and describes each testing scale in details. The practical part is focused on the usage of testing scales as a part of the therapy. In this part are determined the research aims and hypothesis, which are verified in practice on the base of cooperation with three clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Katerina Koblihova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Koblihova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce134,22 kBAdobe PDFView/Open
Koblihova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce151,54 kBAdobe PDFView/Open
Koblihova.pdfPrůběh obhajoby práce71,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.