Title: Význam péče o jizvu v oblasti ruky z pohledu ergoterapie
Other Titles: The significance of care for a scar in the hand area from the prospective of occupational therapy.
Authors: Mouleová, Světlana
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Zahradnická, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2511
Keywords: jizva;ruka;ergoterapie;úchop
Keywords in different language: scar;hand;occupational therapy;grip
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá péčí o jizvu v oblasti ruky. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána péče o jizvu, její zásady a terapie. Dále je zde stručně popsána kineziologie ruky, poranění měkkých tkání a ergoterapie u poranění HKK. Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky, hypotézy a zpracované výsledky klientů.
Abstract in different language: This thesis deals with the care of the scar on his hand. It is divided into two parts. The theoretical part describes the care of the scar, its principles and therapy. There is also briefly described kinesiology of hand, soft tissue injuries and occupational therapy in injuries HKK. The practical part includes four case histories, hypotheses and results processed clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Svetlana Mouleova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Mouleova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce978,15 kBJPEGThumbnail
View/Open
Mouleova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,66 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce828,08 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.