Název: Význam péče o jizvu v oblasti ruky z pohledu ergoterapie
Další názvy: The significance of care for a scar in the hand area from the prospective of occupational therapy.
Autoři: Mouleová, Světlana
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2511
Klíčová slova: jizva;ruka;ergoterapie;úchop
Klíčová slova v dalším jazyce: scar;hand;occupational therapy;grip
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá péčí o jizvu v oblasti ruky. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána péče o jizvu, její zásady a terapie. Dále je zde stručně popsána kineziologie ruky, poranění měkkých tkání a ergoterapie u poranění HKK. Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky, hypotézy a zpracované výsledky klientů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the care of the scar on his hand. It is divided into two parts. The theoretical part describes the care of the scar, its principles and therapy. There is also briefly described kinesiology of hand, soft tissue injuries and occupational therapy in injuries HKK. The practical part includes four case histories, hypotheses and results processed clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Svetlana Mouleova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mouleova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce978,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mouleova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,66 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce828,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.