Title: Využití Flexi-baru u spinálních pacientů.
Other Titles: The use of Flexi-bar in spinal patients.
Authors: Fröhlichová, Jiřina
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Valešová Monika, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25115
Keywords: flexi-bar;vibrace;fyzioterapie;tetraplegie;paraplegie;transversální míšní léze
Keywords in different language: flexi-bar;vibration;physiotherapy;paraplegia;tetraplegia;spinal cord injury
Abstract: Tato práce se zabývá kmitacími tyčemi flexi-bar a možností jejich využití u spinálních pacientů V části teoretické se věnuje problematice míšních lézí, vznikem onemocnění, následnou péčí a vyšetřovacími metodami. Dalším bodem jsou základní informace o vibračních tyčích flexi-bar, jejich možnosti využití a technikou cvičení. V části praktické se pak práce věnuje sledování vlivu pravidelného cvičení s flexi-bary na stabilitu, sílu a silovou vytrvalost u dvou skupin klientů. Pozitivní vliv cvičení s vibračními kmitacími tyčemi byl potvrzen porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. V této části jsou podrobně popsány použité cviky. Ukončením praktické části je diskuze, kde jsou rozebrány jednotlivé hypotézy.
Abstract in different language: This thesis is about oscillating flexibars and possibilities of their utilization by spinal patients. Theoretical part describes spinal lesion, its genesis, aftercare and examination methods. One subparagraph contains basic information about oscillating flexibars, their usage and exercise technique. In practical part we deal with the influence of regular flexibar exercises on stability, endurance and strenght in two groups of clients. Positive effect was confirmed by comparing entrance and exit examination. In this section are closely described apllied exercises. Practical part is closed by discussion analysing our hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frohlichova - Vyuziti Flexi-baru u spinalnich pacientu 2016.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Frohlichova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce143,7 kBAdobe PDFView/Open
Frohlichova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce125,59 kBAdobe PDFView/Open
Frohlichova.pdfPrůběh obhajoby práce67,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.