Title: Kvalita života dospělých s roztroušenou sklerózou
Other Titles: The quality of adult´s life with multiple sclerosis
Authors: Honzů, Jaroslav
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25119
Keywords: roztroušená skleróza;kvalita života;dotazník sf 36;dotazník multiple sclerosis quality of life inventory
Keywords in different language: multiple sclerosis;quality of life;questionnaire sf 36;questionnaire multiple sclerosis quality of life inventory
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality života dospělých s roztroušenou sklerózou a je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do dvou oblastí přibližujících danou problematiku. První oblast popisuje definici, etiologii, diagnostiku, symptomatiku, průběh, léčbu a možnosti rehabilitace u roztroušené sklerózy. Druhá oblast se poté zaměřuje na kvalitu života a na způsoby jejího hodnocení u těchto pacientů. Praktická část je vypracována na základě responsí standardizovaného dotazníku SF 36, které byly shromážděny od dospělých pacientů s roztroušenou sklerózou. Tyto response byly následně vyhodnoceny a zpracovány v korelaci s cílem práce. Výstupem bakalářské práce je datová matice, která zaznamenává veškeré odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku SF 36, čímž poskytuje data pro další výzkum v oblasti kvality života dospělých s roztroušenou sklerózou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on evaluating life quality of adults suffering from multiple sclerosis. It is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is divided into two areas that focus upon the stated issue. The first area describes definition, etiology, diagnostic, symptoms, development, treatment and possibilities of rehabilitation of multiple sclerosis. The second area is directed on the life quality and means of the disease evaluation. The practical part is based on responses from adults diagnosed with multiple sclerosis who filled the standardized questionnaire SF 36. Their responses were evaluated and adapted into the thesis. The highlight of the bachelor thesis is a matrix that records every answer from the SF 36 questionnaire and thus provides data for further research of life quality of adults suffering from multiple sclerosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HONZU_JAROSLAV.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Honzu - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce127,67 kBAdobe PDFView/Open
Honzu - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,12 kBAdobe PDFView/Open
Honzu.pdfPrůběh obhajoby práce68,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.