Title: Fyzioterapie u zrakově postižených se zaměřením na zlepšení rovnovážných schopností
Other Titles: Physiotherapy of people with visual impairment focused on improvement of balance abilities
Authors: Macháčková, Monika
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25125
Keywords: zrakové postižení;nevidomý;posturální stabilita;rovnováha;senzomotorická stimulace;vestibulární trénink;multi-directional reach test;test stoje na jedné dolní končetině
Keywords in different language: vision impairment;blind;postural stability;balance;sensory motor training;vestibular training;multi-directional reach test;unipedal stance test
Abstract: Tato práce se zabývá sledováním rovnovážných schopností u osob se zrakovým postižením a možnostmi jejich ovlivnění pomocí fyzioterapeutických metod. Porovnáním hodnot naměřených na začátku a na konci terapie bylo zjištěno, že u většiny testovaných zrakově postižených došlo ke zlepšení rovnovážných schopností. Bakalářská práce také porovnává rovnovážné schopnosti prakticky nevidomých a nevidomých s rovnovážnými schopnostmi vidoucích testovanými bez zrakové kontroly. Mezi těmito skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl.
Abstract in different language: This study observes the balance abilities of people with visual impairment and their possible interference by using physiotherapy techniques. Comparing the values measured at the beginning and at the end of treatment, it was found that most of the tested visually impaired improved in the balance abilities. Bachelor thesis also compares the balance abilities of practically blind and blind people with the balance abilities of sighted people, who were tested without visual control. There was not found any significant difference between these two groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Machackova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Machackova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce208,39 kBAdobe PDFView/Open
Machackova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce127,11 kBAdobe PDFView/Open
Machackova.pdfPrůběh obhajoby práce70,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.