Title: Fyzioterapeutické postupy u pacientů se syndromem diabetické nohy
Other Titles: Physiotherapeutic procedures of patients with diabetic foot
Authors: Machtová, Petra
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25126
Keywords: klíčová slova: diabetes mellitus;syndrom diabetické nohy;ulcerace;defekt;senzomotorická stimulace;pnf;cvičení na balančních podložkách
Keywords in different language: keywords: diabetes mellitus;diabetic foot;ulceration;defect;sensomotoric stimulation;pnf;workout on balance pads
Abstract: Práce se zabývá fyzioterapeutickými metodami u pacientů se syndromem diabetické nohy. Teoretická část obsahuje problematiku diabetu mellitu, syndromu diabetické nohy a možnosti rehabilitace těchto pacientů. V praktické části jsou uvedeny kazuistiky vybraných pacientů, popis jejich onemocnění a fyzioterapeutické postupy při léčbě. V příloze zahrnut edukační plakát pro pacienty se syndromem diabetické nohy.
Abstract in different language: Bachelors thesis is about physioterapeutic metods at patients with diabetical foot syndrome. Theroetic part is about issues of diabetes mellitus,diabetical foot syndrome and posibilites of rehabilitation of these patients. In practical part are individual examinations of each patient, description of their illnes and physioterapeutic procedures of treatment. At attachment is included educational poster for patients with diabetical foot syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDN Petra Machtova 2016.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Machtova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Machtova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce158,89 kBAdobe PDFView/Open
Machtova.pdfPrůběh obhajoby práce70,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.