Title: Srovnání efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis.
Other Titles: Comparison of the effect of manual therapy and ultrasound therapy in the treatment epicondylitis lateralis.
Authors: Pavlíková, Aneta
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Zeman Václav, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25128
Keywords: epikondylitis lateralis;loketní kloub;extenzory;manuální terapie;ultrazvuk
Keywords in different language: epicondylitis lateralis;elbow joint;extensors;manual therapy;ultrasound
Abstract: Práce se zabývá srovnáním efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis. Po nastudování teoretických znalostí byly provedeny vyšetření a zpracovány kazuistiky. Na základě výsledků všech vyšetřovaných bylo zjištěno, že manuální terapie má lepší výsledky než ultrazvuk. Pro objektivizaci výzkumu byly použity vizuální analogová škála bolesti a standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity.
Abstract in different language: My thesis is focusing on comparison of the effects of manual therapy and ultrasound therapy in treatment of epicondylitis lateralis. After the study of theoretical knowledge the examinations were conducted case histories. Based on results of all examinated patients was find out that manual therapy had better results then ultrasound therapy. For objectification of research was used visual analog pain scale and standardized Czech version of the short form of McGill pain questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Pavlikova A..pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce125,56 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce141,48 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova.pdfPrůběh obhajoby práce67,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.