Název: Vliv pracovní polohy na vznik vertebrogenních syndromů.
Další názvy: The Working Position and its Effect on the Origin of Vertebrogenic Syndromes
Autoři: Šofferová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Trázníková, Marta
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2513
Klíčová slova: páteř;obratel;páteřní segment;meziobratlová ploténka;vertebrogenní bolest zad;výhřez ploténky;ergonomie;držení těla;práce vsedě;kancelářská židle;Škola zad
Klíčová slova v dalším jazyce: spine;vertebra;spinal segment;intervertebral disc;vertebrogenic back pain;disc prolapse;ergonomics;poise;work in sitting position;office chair;Back school
Abstrakt: Tato bakalářská práce má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, problematikou vertebrogenních poruch, základy ergonomie práce vsedě a Školou zad. V praktické části jsou zpracovány údaje získané při provádění výzkumu, který byl zaměřen na povědomí lidí o ergonomii práce a o Škole zad.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with kinesiology of the spine, vertebrogenic syndromes, basics of ergonomics and the Back school. The practical part presents the data obtained in carrying out research which focused on the people?s awareness about ergonomics and Back school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Sofferova, Ergoterapie 3. rocnik, BP - Vliv pracovni polohy na vznik vertebrogennich syndromu.pdfPlný text práce21,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sofferova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,08 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sofferova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,81 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce861,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.