Title: Využití elektroanalgezie ve fyzioterapii
Other Titles: Usage of elektroanalgesia in physiotherapy
Authors: Soutnerová, Kristýna
Advisor: Pitr Karel, MUDr.
Referee: Zeman Václav, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25132
Keywords: elektroléčba;bolest;analgezie
Keywords in different language: electrotherapy;pain;analgesia
Abstract: Tato práce se zabývá využitím moderní elektroterapie s analgetickými účinky ve fyzioterapii. V teoretické části je obecně popsána fyzikální terapie, její historie a blíže pak téma distanční elektroterapie, jíž se týká konkrétní výzkum prováděný pro tuto práci. V návaznosti na téma práce je pak popisována bolest a všechny její aspekty a účinky. V praktické části je popsán postup zkoumání hodnoceného ústupu bolesti, který byl prokázán, avšak ne vzhledem ke stanoveným hypotézám.
Abstract in different language: This thesis deals with using modern analgetic electrotherapy in physiotherapy. Theoretical part refers about physical therapy in general and its history. One section also informs closely about distance electrohterapy because of the attechment to specific research for this thesis. My thesis focuses more on pain and its aspects and effects due to the subject of electroanalgesia. Practical part describes research on pain decrease after using electroanalgesia. The decrease was shown, but not significant according to our hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
Soutnerova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce136,19 kBAdobe PDFView/Open
Soutnerova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce123,3 kBAdobe PDFView/Open
Soutnerova.pdfPrůběh obhajoby práce65,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.