Název: Význam režimových opatření a úpravy prostředí u klientů s Alzheimerovou demencí
Další názvy: The importance of regimen measures and adjustment of the environment with clients suffering from Alzheimer's dementia
Autoři: Texlerová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Svatoňová, Hana
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2514
Klíčová slova: Alzheimerova nemoc;režimová opatření;úprava prostředí;domov se zvláštním režimem
Klíčová slova v dalším jazyce: Alzheimer's disease;regime measures;adjustment of environment;home with aspecial regime
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Alzheimerovy demence. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Obě se dále rozdělují do dalších kapitol. Teoretická část se zaměřuje na rozdělení Alzheimerovy nemoci, vyšetřovací metody pro diagnostiku této choroby a především na důležitost režimových opatření a specifické úpravy domácnosti i prostředí ve specializovaných zařízeních. Praktická část vychází z poznatků teoretické práce. Zpracování 4 kazuistik a následného porovnání vlastních poznatků s odbornou literaturou k potvrzení, či vyvrácení stanovených hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Alzheimer's dementia. The work consists of two main parts, theoretical and practical. Both are further subdivided into the following chapters. The theoretical part focuses on the distribution of Alzheimer's disease, diagnostic methods for diagnosing the disease, and especially the importance of regime-specific measures and specific adjustments of home environment or environment in specialized facilities. The practical part is based on the findings of the theoretical work. Processing of 4 case reports and subsequent comparison of my findings with specialized literature to confirm or refute the set hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MARKETA TEXLEROVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce545,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Texlerova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce779,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Texlerova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce790,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce803,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.