Title: Význam režimových opatření a úpravy prostředí u klientů s Alzheimerovou demencí
Other Titles: The importance of regimen measures and adjustment of the environment with clients suffering from Alzheimer's dementia
Authors: Texlerová, Markéta
Advisor: Svatoňová, Hana
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2514
Keywords: Alzheimerova nemoc;režimová opatření;úprava prostředí;domov se zvláštním režimem
Keywords in different language: Alzheimer's disease;regime measures;adjustment of environment;home with aspecial regime
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Alzheimerovy demence. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Obě se dále rozdělují do dalších kapitol. Teoretická část se zaměřuje na rozdělení Alzheimerovy nemoci, vyšetřovací metody pro diagnostiku této choroby a především na důležitost režimových opatření a specifické úpravy domácnosti i prostředí ve specializovaných zařízeních. Praktická část vychází z poznatků teoretické práce. Zpracování 4 kazuistik a následného porovnání vlastních poznatků s odbornou literaturou k potvrzení, či vyvrácení stanovených hypotéz.
Abstract in different language: This thesis deals with Alzheimer's dementia. The work consists of two main parts, theoretical and practical. Both are further subdivided into the following chapters. The theoretical part focuses on the distribution of Alzheimer's disease, diagnostic methods for diagnosing the disease, and especially the importance of regime-specific measures and specific adjustments of home environment or environment in specialized facilities. The practical part is based on the findings of the theoretical work. Processing of 4 case reports and subsequent comparison of my findings with specialized literature to confirm or refute the set hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARKETA TEXLEROVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce545,29 kBAdobe PDFView/Open
Texlerova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce779,2 kBJPEGThumbnail
View/Open
Texlerova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce790,19 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce803,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.