Title: Využití programu Happy Neuron k výcviku kognitivních funkcí u seniorů v kontextu prevence pádů
Other Titles: Use of the Happy Neuron programme for training of cognitive functions in elderly people in the contex of prevention of falls
Authors: Bémová, Veronika
Advisor: Zahradnická Ilona, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25141
Keywords: senior;pád;happy neuron;kognitivní funkce
Keywords in different language: senior;fall;happy neuron;cognitive function
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Využití programu Happy Neuron k výcviku kognitivních funkcí u seniorů v kontextu prevence pádů" je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o stárnutí a stáří, dále o klasifikaci a prevenci pádů u seniorů. Bakalářská práce obsahuje i základní poznatky o kognitivních funkcích. Podrobněji je vylíčen význam a využití programu Happy Neuron. Praktická část bakalářské práce je věnována seniorům s problémovou chůzí, zvýšeným rizikem pádů a také tomu, jak dokáže jejich deficit ovlivnit program Happy Neuron. K praktické části jsou přiřazeny čtyři případové studie. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou ověřovány na vstupních i výstupních vyšetřeních a na výsledcích z počítačového programu Happy Neuron.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor´s thesis is the use of the Happy Neuron programme for training of cognitive functions in elderly people in the context of prevention of falls. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part summarizes basic information about aging and old age, and outlines the classification of falls and their prevention among elderly people. The work also includes an overview of basic knowledge of cognitive functions. The programme Happy Neuron, its importance and purpose are detailed. The practical part is devoted to elderly people with troubled gait and increased risk of falls; it also specifies how the Happy Neuron programme can affect these types of disorder. There are four case studies presented within the practical part. In these studies, there are aims and hypotheses established which are then verified by initial and final examinations and by the outcomes from the Happy Neuron computer programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bemova_-_Vyuziti_programu_Happy_Neuron_k_vycviku_kognitivnich_funkci_u_senioru_v_kontextu_prevence_padu.PDFPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Bemova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce141,46 kBAdobe PDFView/Open
Bemova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce164,35 kBAdobe PDFView/Open
Bemova.pdfPrůběh obhajoby práce74,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.