Title: Využití Brain Jogging v ergoterapii pacientů po kraniotraumatech
Other Titles: The use of the Brain Jogging in the occupational therapy focusing on patients after cranio trauma
Authors: Křížová, Radka
Advisor: Zahradnická Ilona, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25143
Keywords: kraniocerebrální poranění;neurorehabilitace;kognitivní funkce;kognitivní rehabilitace;happy neuron
Keywords in different language: cranio trauma;neurorehabilitation;cognitive function;cognitive rehabilitation in occupational therapy;happy neuron
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu ,,Využití Brain Jogging v ergoterapii pacientů po kraniotraumatech" a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o kraniocerebrálním poranění, neurorehabilitaci a kognitivních funkcí. Další kapitoly obsahují základní poznatky o kognitivní rehabilitaci v ergoterapii a o programu Happy Neuron. Praktická část práce se zabývá kognitivní rehabilitací pomocí programu Happy Neuron u klientů po kraniotraumatu a také tím, jak program ovlivní jejich deficit v oblasti soběstačnosti a kognitivních funkcí. Dále jsou k praktické části přiřazeny kazuistiky a stanoveny cíle s hypotézami.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the topic ,,The use of the Brain Jogging in the occupational therapy focusing on patients after cranio trauma" and is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes basic information about traumatic brain injury , neurorehabilitation , and cognitive function. Other chapters include basic knowledge about cognitive rehabilitation in occupational therapy and about program Happy Neuron . The practical part deals with cognitive rehabilitation using Happy Neuron with clients after cranio trauma and how the program will affect their deficit in self-sufficiency and cognitive functions. There are also practical part of the assigned case studies and set goals hypotheses .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Krizova, ERG.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Krizova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce139,11 kBAdobe PDFView/Open
Krizova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce128,54 kBAdobe PDFView/Open
Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce518,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.