Title: Využití Togu válců ve fyzioterapii
Other Titles: The use of Togu rollers in physiotherapy
Authors: Polková, Lucie
Advisor: Gemovová Veronika, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25146
Keywords: togu válec;senzomotorická stimulace;rovnováha;postura;balanční cvičení
Keywords in different language: togu roller;senzomotor stimulation;balance;posture;balance workout
Abstract: Práce se zabývá sledováním účinku cvičení s Togu válci u lidí s bolestmi zad, s narušeným hlubokým stabilizačním systémem. Cvičením na Togu válci se pacienti zbavili bolesti zad a naučili se správně aktivovat hluboký stabilizační systém. Práce dále zkoumá souvislosti mezi bolestí zad a porodem s následnou péčí o dítě. Tyto souvislosti jsou patrné zpracováním průzkumu.
Abstract in different language: The study follows the effect of exercise with Togu rollers for people with back pain, with an unbalanced deep stabilization system. Patients lost through exercise to Togu roll back pain and learned how to properly activate the deep stabilizing system. The work also examines the connection between back pain and childbirth and subsequent child care. These connections are evident survey processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Polkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce437,33 kBAdobe PDFView/Open
Polkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce138,31 kBAdobe PDFView/Open
Polkova.pdfPrůběh obhajoby práce473,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.