Title: Vliv speleoterapie na četnost respiračních onemocnění u dětí předškolního věku.
Other Titles: Speleotherapy effect on the frequency of respiratory diseases in preschool children.
Authors: Čaková, Tereza
Advisor: Liška, Jiří
Referee: Mikoláš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2519
Keywords: respirační onemocnění;astma;spirometrická vyšetření;speleoterapie;klimatoterapie;kombinovaná terapie;fyzioterapie
Keywords in different language: respiratory disease;asthma;spirometric examination;speleotherapy;climatotherapy;combination therapy;physiotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se soustředí na vliv speleoterapie na četnost respiračních onemocnění předškolních dětí. Zabývá se jejich diagnózou, vyšetřovacími metodami a jejich léčbou klimatoterapií a speleoterapií v Sanatoriu EDEL. Vedle toho porovnává dva soubory pacientů - první skupina sestává z dětí, které byly léčeny v sanatoriu (soubor A), a druhá sestává z dětí léčených v Nízkých Tatrách pomocí kombinované léčby (soubor B). Výsledky tohoto porovnání jsou konfrontovány s odbornou literaturou a vedou k závěru, že klimatoterapie a speleoterapie jsou zásadní součástí péče o dětské astmatiky.
Abstract in different language: This bachelor´s dissertation focuses on the impact of speleotherapy on the frequency of respiratory illnesses of preschool children. It deals with their diagnosis, examination methods and treatment by climatotherapy and speleotherapy in Sanatorium EDEL. Beside this, it compares two sets of patients- one group formed of children who were treated in the sanatorium (group A), and another formed of children who were treated in Nízké Tatry by use of a combined therapy (group B). The result of this comparison had been confronted with academic data and led to conclusion that climatotherapy and speleotherapy is an essential part of care of children suffering from asthma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Cakova Tereza.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Cakova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,57 MBJPEGThumbnail
View/Open
Cakova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Cakova.pdfPrůběh obhajoby práce371,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.