Title: Balneologie - balneoterapie a balneoprovozy v ČR
Other Titles: Balneology - Balneotherapy and Balneo - Facilities in CR
Authors: Fialová, Alena
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2520
Keywords: balneoterapie;balneoprovozy;kvalita života
Keywords in different language: balneotherapy;balneo-facilities;quality of life
Abstract: Tato práce pojednává o balneologii a jejím dopadu na kvalitu života 126 balneovaných klientů z 5 českých balneoprovozů. Pro výzkumnou část byla zvolena kvantitativní metoda a použit standardizovaný dotazník SF - 36. Po vyhodnocení výsledků našeho šetření jsme zjistili, že balneoterapie má pozitivní vliv na všech 8 domén kvality života. Přesto respondenti nedosáhli hodnot, které vykazuje zdravá populace.
Abstract in different language: This thesis discusses the balneology and its impact on quality of life of 126 clients from 5 Czech spa-facilities. For the research part was choose of the quantitative method and used a standardized questionnaire SF ? 36. After evaluating the results of our investigation, we found that balneotherapy has a positive impact on all 8 domains of quality of life. Nevertheless, respondents did not reach values that has a healthy population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Fialova.pdfPlný text práce973,6 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci prace Fialova.jpgPosudek vedoucího práce1,02 MBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek Fialova.jpgPosudek oponenta práce742,2 kBJPEGThumbnail
View/Open
Fialova.jpgPrůběh obhajoby práce796,18 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.