Název: Balneologie - balneoterapie a balneoprovozy v ČR
Další názvy: Balneology - Balneotherapy and Balneo - Facilities in CR
Autoři: Fialová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2520
Klíčová slova: balneoterapie;balneoprovozy;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: balneotherapy;balneo-facilities;quality of life
Abstrakt: Tato práce pojednává o balneologii a jejím dopadu na kvalitu života 126 balneovaných klientů z 5 českých balneoprovozů. Pro výzkumnou část byla zvolena kvantitativní metoda a použit standardizovaný dotazník SF - 36. Po vyhodnocení výsledků našeho šetření jsme zjistili, že balneoterapie má pozitivní vliv na všech 8 domén kvality života. Přesto respondenti nedosáhli hodnot, které vykazuje zdravá populace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the balneology and its impact on quality of life of 126 clients from 5 Czech spa-facilities. For the research part was choose of the quantitative method and used a standardized questionnaire SF ? 36. After evaluating the results of our investigation, we found that balneotherapy has a positive impact on all 8 domains of quality of life. Nevertheless, respondents did not reach values that has a healthy population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Fialova.pdfPlný text práce973,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Fialova.jpgPosudek vedoucího práce1,02 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Fialova.jpgPosudek oponenta práce742,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Fialova.jpgPrůběh obhajoby práce796,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.