Title: Diagnostika a terapie vybraných funkčních poruch pohybového aparátu hráčů hokeje mladšího školního věku
Other Titles: Diagnosis and Therapy of Selected Functional Disorders of Musculoskeletal System in Youth Hockey Players
Authors: Frouzová, Kateřina
Advisor: Hána, Petr
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2522
Keywords: lední hokej;pohybový aparát;stabilizace trupu;centrace končetin;bederní páteř;vizuální analogová škála bolesti;hluboký stabilizační systém;zkrácené svaly;motorický vývoj
Keywords in different language: ice hockey;muskuloskeletal system;stabilization of the trunk;centering extremities;lumbar spine;pain visual analog scale;deep stabilization system;shortened muscles;motor development
Abstract: Tato práce sleduje vztah ledního hokeje a pohybového aparátu u žáků mladšího školního věku. Sledovaným souborem jsou hokejisté HC Meteor Třemošná.
Abstract in different language: Impact of youth ice-hockey on the musculoskeletal system of the young skaters and its diagnostics are the main topics of this paper. Players of the youth team "HC Meteor Tremosna" volunteered to be a monitored subject for the purpose of this study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace katerina frouzova.pdfPlný text práce5,63 MBAdobe PDFView/Open
Frouzova -posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,52 MBZIPView/Open
Frouzova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,95 MBZIPView/Open
Frouzova.pdfPrůběh obhajoby práce397,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.