Title: Vliv pohybové aktivity na metabolické komplikace diabetiků
Other Titles: Impact of physical activity on metabolic complications of diabetes
Authors: Fučíková, Denisa
Advisor: Poková, Petra
Referee: Mikoláš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2523
Keywords: diabetes mellitus;léčba;inzulín;metabolismus;komplikace;makroangiopatie;hyperglykémie;pohybová aktivita;edukace;rekondiční cvičení
Keywords in different language: diabetes mellitus;therapy;insulin;metabolism;complications;macroangiopathy;hyperglycaemia;physical activity;education;reconditioning exercise
Abstract: Tato práce je zaměřena na onemocnění diabetes mellitus. Popisuje jednotlivé typy onemocnění, způsoby léčby a také komplikace vznikající na základě tohoto onemocnění. Práce udává význam kompenzace onemocnění a edukace pacientů. Jsou zde zmíněny také možnosti a důležitost pohybové aktivity. Část práce je také zaměřena na testování kvality života diabetiků.
Abstract in different language: This work is focused on diabetes mellitus. Describes different types of diseases, treatments and complications arising from this disease. The work shows the importance of education and disease compensation patients. There are also mentioned the possibility and importance of physical activity. Part of the work is also focused on quality of life for diabetics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv pohybove aktivity na metabolicke komplikace diabetiku.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Fucikova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,26 MBJPEGThumbnail
View/Open
Fucikova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce985,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
Fucikova.pdfPrůběh obhajoby práce382,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.