Title: Pánevní dno - významná součást hlubokého stabilizačního systému při léčbě inkontinence
Other Titles: Pelvic Floor - An Important Part of the Deep Stabilization System in the Treatment of Incontinence
Authors: Havlová, Ester
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2524
Keywords: stabilizační systém;svaly pánevního dna;močová inkontinence
Keywords in different language: deep stabilization system;pelvic floor muscles;urinary incontinence
Abstract: Příjmení a jméno: Havlová Ester Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Pánevní dno ? významná součást hlubokého stabilizačního systému při léčbě inkontinence Vedoucí práce: Mgr. Šárka Stašková Počet stran: číslované: 89, nečíslované: 16 Počet příloh: 5 Počet titulů použité literatury: 33 Souhrn: Tato bakalářská práce pojednává o problematice močové inkontinence v souvislosti s pánevním dnem a hlubokým stabilizačním systémem. V teoretické části je zahrnuta anatomie, funkce a propojenost hlubokého stabilizačního systému. Dále je teorie zaměřena na popis významu pánevního dna, jednotlivých typů inkontinence, rizikových faktorů, příčin, diagnostiky, prevence a možností léčby, zejména konzervativní. Dále následuje praktická část, kde jsou v kazuistikách tří pacientek trpících stresovou formou inkontinence provedena vstupní vyšetření, je stanoven krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán a popsán průběh terapie. Po uplynutí tří měsíců jsou provedena vyšetření výstupní a dosavadní výsledky jsou zhodnoceny. Dotazníkovým šetřením je proveden průzkum dopadu inkontinence na kvalitu života před terapií a po třech měsících terapie.
Abstract in different language: Surname and name: Havlová Ester Department: Physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Pelvic floor - an important part of the deep stabilization system in the treatment of incontinence Consultant: Mgr. Šárka Stašková Number of pages: numbered 89, unnumbered 16 Number of appendices: 5 Number of literature items used: 33 Summary: This bachelor thesis discusses the problem of urinary incontinence as it relates to the pelvic floor and the deep stabilizing muscle system. The theoretical section includes the anatomy, function, and interrelations of the deep stabilizing system, as well as the description of the importance of the pelvic floor, the various types of incontinence, risk factors, causes, diagnosis, and prevention and (especially conservative) treatment options. The practical section follows three single case studies of female patients suffering from stress urinary incontinence, from initial screening and the drawing-up of short- and long-term rehabilitation plans, to descriptions of the course of the therapy, to final screening after three months. The results to date of the therapy are assessed, and a questionnaire-based survey is used to gauge the impact of incontinence on quality of life before and after therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ester Havlova - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci BP - Havlova.jpgPosudek vedoucího práce1,22 MBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek Havlova.zipPosudek oponenta práce1,45 MBZIPView/Open
Havlova.jpgPrůběh obhajoby práce814,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.