Název: Vliv nestejného zatěžování dolních končetin na pohybový aparát
Další názvy: The Effect of Unequal Loading of the Lower Extremities on the Locomotus Apparatus
Autoři: Hlavová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Klánová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2526
Klíčová slova: stoj na dvou vahách;nestejné zatěžování;dolní končetina;pánev;pohybový aparát
Klíčová slova v dalším jazyce: stand on two scales;unequal loading;lower limb;pelvis;locomotus apparatus
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění diferenciace zatížení stoje pomocí dvou digitálních vah a olovnice spuštěné ze záhlaví sledovaného probanda. Výzkum je doplněn vyšetřením postavení pánve a svalů upínajících se k pánevním kostem. Tyto svaly mají významný vliv na postavení pánve i na nestejné zatěžování dolních končetin. Analýza výsledků ukázala, že cvičební jednotka v mnoha případech ovlivní patologické procesy pohybového aparátu (reflexní změny, svalová nerovnováha, postavení pánve), čímž se poukázalo zároveň na vliv těchto procesů na pohybový aparát.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on finding differentiation load while standing with two digital scales and plumb line running from the header of the reference proband. The research is complemented by examination of pelvis and muscles clamping the pelvic bones. These muscles have a significant influence on the position of the pelvis and the uneven loading of the lower extremities. Analysis of results showed that exercise unit in many cases pathological processes affect the musculoskeletal system (reflex changes, muscle imbalance, pelvis), which also pointed to the influence of these processes on the musculoskeletal system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv nestejneho zatezovani dolnich koncetin na pohybovy aparat.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,11 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hlavova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce731,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce783,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2526

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.