Title: Význam a vlastnosti výfukového systému spalovacího motoru
Other Titles: The significance and properties of the exhaust system of a combustion engine
Authors: Štěpánek, Martin
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Urban Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25260
Keywords: typická stavba výfukové systému;energetická bilance spalovacího motoru;vizualizace činnosti tlumiče hluku;cyklické zatěžování
Keywords in different language: typical construction of exhaus system;energy balance of the internal combustion engine;visualization of the muffler;ciclioc loading
Abstract: Zhodnoťte význam výfukového systému jakožto subsystém spalovacího motoru. Vysvětlete typickou stavbu výfukového systému. Proveďte rozbor činnosti spalovacího motoru z hlediska využití dodané energie a dosažení požadavků na výfukový systém. Proveďte vizualizaci činnosti tlumiče hluku pro výfukový systém. Zhodnoťte vliv cyklického zatěžování na výfukový systém.
Abstract in different language: Evaluate significance of an exhaust system as of a combustion engine subsystem. Explain typical construction of exhaust system. Analysis of combustion engine performance in terms of a delivered energy use and meet the specifications of the exhaust system. Perform visualisation of an exhaust system muffler. Analyse the effect of a cyclic loading on the exhaust system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stepanek.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
Stepanek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce816,32 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce800,04 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce271,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.