Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKobera, Radek
dc.contributor.refereeDuník Miroslav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:51:19Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:51:19Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier63239
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25262
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje historii vřetenových lisů, současnou nabídku jejich modelů. Dále jsou zde uvedeny specifikace požadavků na vřetenové lisy, jejich rozdělení, technologické využití. Následně práce obsahuje základní výpočty (kontrolu) vřetenového lisu. A pevnostní analýzu konkrétního rámu v programu Siemens NX. V závěru jsou porovnány a zhodnoceny výsledky práce.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectliscs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectvřetenový liscs
dc.subjectrámcs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjecttechnologické použitícs
dc.subjectpřehledcs
dc.subjectdělenícs
dc.titleKonstrukční řešení vřetenových lisů a jejich technologické využitícs
dc.title.alternativeDesign of screw presses and their technological utilizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis contains a history of screw presses, the current range of models. Furthermore, there are requirements specification screw presses, their distribution, use of technology. Subsequently contains basic calculations (control) screw press. A stress analysis of a specific frame in the program Siemens NX. In conclusion are compared and evaluated the results of the work.en
dc.subject.translatedpressen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedscrew pressen
dc.subject.translatedframeen
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedstress analysisen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translateddeformationen
dc.subject.translatedcalculationen
dc.subject.translatedtechnological utilizationen
dc.subject.translatedoverviewen
dc.subject.translateddivisionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Radek Kobera.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Kobera - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce873,24 kBAdobe PDFView/Open
Kobera - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce733,97 kBAdobe PDFView/Open
Kobera.pdfPrůběh obhajoby práce290,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.