Title: Posuvové mechanizmy pro soustruhy. Posuvový mechanizmus podélných saní.
Other Titles: Feed mechanisms for lathes. Feeding mechanism of longitudinal sleigh.
Authors: Matuška, Michael
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25274
Keywords: rešerše;posuvový mechanizmus;skříň;výpočet
Keywords in different language: research;feed mechanism;box;calculation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši součástí posuvového mechanizmu. Zabývá se konstrukčním návrhem posuvového mechanizmu pro soustruh SUN 125. Obsahuje základní i kontrolní výpočty.
Abstract in different language: This bacherlor's thesis is research on feed mechanisms for lathes. It concerns itself with the design of feed mechanism for the turning machine SUN 125. This thesis contains basic and control calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matuska_elektronic.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Matuska - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce726,68 kBAdobe PDFView/Open
Matuska - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce716,88 kBAdobe PDFView/Open
Matuska.pdfPrůběh obhajoby práce274,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.