Title: Návrh nápravnice pro tramvajové vozidlo, včetně volně otočných kol
Other Titles: Mechanical design of axle bridge of tramcar including independent wheels.
Authors: Vik, Jiří
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říha Jiří, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25276
Keywords: kolejová vozidla;nízkopodlažní tramvaje;podvozky tramvají;dvojkolí s nápravnicí;pevnostní analýza;cad;mkp
Keywords in different language: light rail vehickles;streetcars;streetcar bogies;wheel set with axlebridge;stress analyses;cad;fem
Abstract: Cílem práce je návrh vhodného konstrukčního řešení nápravnice tramvajového vozidla včetně volně otočných kol. Nápravnice obsahuje konzolu pro kotoučovou brzdu a otvory primárního vypružení. Pomocí metody konečných prvků je ověřena pevnost navržené konstrukce. Výpočet je proveden v programu Siemens NX 9. CAD modely jsou provedeny v programu Autodesk Inventor Profesional 2016.
Abstract in different language: Aim of this work is mechanical design of axlebridge of low floor streetcar. Mechanical design includes the independent wheels. Axlebridge includes bracket of hydraulic brake and wholes of primery suspension. With the help of FEA is checked mechanical design. FEA is made in Siemens NX 9. CAD design is made in Inventor Profesional 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jiri_Vik_kompletni.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
Vik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce771,72 kBAdobe PDFView/Open
Vik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce849,47 kBAdobe PDFView/Open
Vik.pdfPrůběh obhajoby práce307,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.