Title: Vřetenový lis s hydraulickým pohonem LVH
Other Titles: The LVH screw press with hydraulic drive
Authors: Jásek, Ondřej
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25282
Keywords: vřetenové lisy;cad;lvh;vřetena;zápustkové kování
Keywords in different language: screw presses;cad;lvh;spindles;closed die forging
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na návrh vřetenového lisu s hydraulickým pohonem LVH. V práci jsou popsány principy vřetenových lisů a jsou navrženy části stroje LVH. Některé části lisu jsou zkontrolovány analýzou napětí. Výsledky analýzy byli získány pomocí software NX.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on design of The LVH screw press with hydraulic drive. The work describes principles of screw presses and parts of LVH machine which were designed. Some parts of press were checked by analysis of stress. Results of analysis were obtained by software NX.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Ondrej Jasek.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Jasek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce702,62 kBAdobe PDFView/Open
Jasek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce663,1 kBAdobe PDFView/Open
Jasek.pdfPrůběh obhajoby práce269,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.