Title: Určení rámu kolejového dopravního vozíčku
Other Titles: Design of the frame of the rail transport carriage
Authors: Jiráň, Jiří
Advisor: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25285
Keywords: kolejový vozíček;rámová konstrukce;náprava;podvozek;cad;počítačová analýza
Keywords in different language: rail transport carriage;framework;axle;chassis;cad;computerized analysis
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh konstrukčního řešení kolejového vozíčku pro zadaná zatížení. Dále obsahuje kontrolu tuhosti rámu nejpoužívanější varianty vozíčku v CAD programu AUTODESK Inventor. V této práci je proveden analytický výpočet jednotlivých průměrů náprav pro všechna zadaná zatížení.
Abstract in different language: This bachelor´s work contains the design of the the rail transport carriage framework for the assigned weights. The next part of this bachelor´s work is the control of the frame solidity for the most using option with the CAD programm AUTODESK Inventor application. This work contains the analytical calculation of the averages of the axles for all assigned weights too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiran.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
Jiran - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce716,48 kBAdobe PDFView/Open
Jiran - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce595,18 kBAdobe PDFView/Open
Jiran.pdfPrůběh obhajoby práce273,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.