Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWanka, Pavel
dc.contributor.authorHrdličková, Hana
dc.contributor.refereePoková, Petra
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:35Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier45713
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2528
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o problematice dětské mozkové obrny u dětí se specifickým zaměřením na vertikalizaci. V teoretické části je zahrnuta charakteristika onemocnění, jeho etiologie a možnosti prevence, jednotlivé formy dětské mozkové obrny a přidružená postižení sužující nemocné nejvíce, dále vertikalizace, diagnostika a možnosti léčby těchto dětí. Zaměřuje se i na popis rehabilitační léčby pomocí hlavních metod a konceptů a na léčbu lázeňskou. Dále následuje praktická část, kde jsou v kazuistikých šetřeních na třech pacientech provedena vhodná vstupní vyšetření, je stanoven krátkodobý rehabilitační plán a popsán možný způsob vertikalizace. Po uplynutí přibližně čtyř měsíců jsou provedena vyšetření výstupní a je stanoven dlouhodobý cíl spolu s dlouhodobým rehabilitačním plánem. Ve čtvrté kazuistice je místo krátkodobého rehabilitačního plánu a vertikalizace ve stručnosti uveden způsob lázeňské léčby, ale jinak je kazuistika totožná s ostatními. Součástí každé kazuistiky je také polostrukturovaný rozhovor s matkou dítěte a fotodokumentace.cs
dc.format108 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětská mozková obrnacs
dc.subjectvertikalizacecs
dc.titleVertikalizace u dětí s dětskou mozkovou obrnoucs
dc.title.alternativeVerticalization in Children Suffering from Cerebral Palsyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with cerebral palsy in children with specific focus on verticalization. A theoretical part comprises the characteristics of disease, etiology and prevention options, various forms of cerebral palsy and associated disabilities afflicting patients, further verticalization, diagnostics and therapeutical options suitable for impaired children. I have focused on description of rehabilitative therapy through the main methods and concepts, and spa treatment. A practical part comprises case reports of three patients. I concentrated on appropriate entrance examination, a short-term rehabilitation plan and description of a possible way of verticalization. Four months later output examinations were performed and long-term goal with a long-term rehabilitation plan was established. The fourth case report includes spa treatment instead of a short-term rehabilitation plan and verticalization, however this case report is identical with others. Each case report comprises a semi-structured interview with the child's mother and photographs.en
dc.subject.translatedcerebral palsyen
dc.subject.translatedverticalizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova Hana - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce910,02 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hrdlickova Hana - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,64 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce832,6 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.