Title: Stanovení maximálního zatížení hydraulického lisu
Other Titles: Determination of the maximum load of a hydraulic press
Authors: Pagač, Vít
Advisor: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25291
Keywords: hydraulický lis;mkp výpočet;rámy;analýza výpočtu;centrické zatížení;rešerše;dělení tvářecích strojů
Keywords in different language: hydraulic press;fem calculation;frames;analysis calculation centric load;search;classification of forming machines
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma rámy hydraulických lisů. Na vymodelovaném hydraulickém lisu je proveden MKP výpočet. Výpočet je zanalyzován a podle něj navrhnuta maximální síla, kterou je lis možné zatížit. Výsledky jsou vyhodnoceny.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a search on the topic frame hydraulic presses. Modelled on a hydraulic press is made of FEM calculation. The calculation is analyzed and designed according to him, the maximum force that the press can be loaded. The results are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Pagac - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce739,93 kBAdobe PDFView/Open
Pagac - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce596,67 kBAdobe PDFView/Open
Pagac.pdfPrůběh obhajoby práce291,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.