Title: Návrh těhlice vozu Formula SAE
Other Titles: Upright for car of Formula SAE
Authors: Chylík, Petr
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skovajsa Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25292
Keywords: těhlice;formula sae;fsae;návrh;ložisko;uložení kola
Keywords in different language: upright;formula sae;fsae;design;bearing;wheel assessment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přední a zadní těhlice závodního vozu kategorie Formula Student. Součástí je nejprve krátká rešerše v oblasti soutěže Formula Student a konstrukcí těhlic. Dále obshauje volbu a výpočet ložisek, samotný návrh těhlic a následnou volbu materiálu. Závěrem je zde uvedena kontrolní simulace návrhů pomocí MKP analýzy.
Abstract in different language: This thesis deals with construction concept of front and rear uprights of the Formula Student category. The first component is a short research on Formula Student competition and upright design. Thesis also mentions selection and calculation of bearings, the upright design including choice of materials. Finally, there is shown a simulation of design using FEM analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Petr_Chylik.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Chylik - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce669,52 kBAdobe PDFView/Open
Chylik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce611,31 kBAdobe PDFView/Open
Chylik.pdfPrůběh obhajoby práce275,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.