Název: Význam vytrvalostního tréninku v léčbě poruch oběhového systému
Další názvy: Significance of Endurance Training in Treatment of Circulatory System
Autoři: Janoušek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Novák, Jaroslav
Oponent: Zeman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2530
Klíčová slova: poruchy oběhového systému;pohybová aktivita;vytrvalostní trénink;rehabilitace;akutní koronární syndrom;tréninková tepová frekvence;zátěžová ergometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: disorders of circulatory system;physical activity;endurance training;rehabilitation;acute coronary syndrome;heart rate training;exercise ergometry
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou kardiovaskulárních onemocnění a osob s takovým onemocněním, především ve vztahu rehabilitace pacientů po akutních koronárních syndromech. Práce je zaměřena na podstatu a výjimečnost vytrvalostní pohybové aktivity jako prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Praktická část je cílena na pacienty lázeňské léčby a zlepšení jejich zdravotního stavu během rehabilitace.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis deals with cardiovascular diseases and people with such disease, especially in connection with rehabilitation of patients after acute coronary syndromes. This work focuses on the essence and uniqueness of physical endurance activities such as prevention and treatment of cardiovascular diseases. The practical part is aimed at patients of spa treatment and improvement their health during rehabilitation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam vytrvalostniho treninku v lecbe poruch obehoveho systemu- Jan Janousek.pdfPlný text práce50,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janousek - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce793,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Janousek.jpgPosudek oponenta práce1,2 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Janousek.jpgPrůběh obhajoby práce819,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.