Title: Význam vytrvalostního tréninku v léčbě poruch oběhového systému
Other Titles: Significance of Endurance Training in Treatment of Circulatory System
Authors: Janoušek, Jan
Advisor: Novák, Jaroslav
Referee: Zeman, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2530
Keywords: poruchy oběhového systému;pohybová aktivita;vytrvalostní trénink;rehabilitace;akutní koronární syndrom;tréninková tepová frekvence;zátěžová ergometrie
Keywords in different language: disorders of circulatory system;physical activity;endurance training;rehabilitation;acute coronary syndrome;heart rate training;exercise ergometry
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kardiovaskulárních onemocnění a osob s takovým onemocněním, především ve vztahu rehabilitace pacientů po akutních koronárních syndromech. Práce je zaměřena na podstatu a výjimečnost vytrvalostní pohybové aktivity jako prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Praktická část je cílena na pacienty lázeňské léčby a zlepšení jejich zdravotního stavu během rehabilitace.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis deals with cardiovascular diseases and people with such disease, especially in connection with rehabilitation of patients after acute coronary syndromes. This work focuses on the essence and uniqueness of physical endurance activities such as prevention and treatment of cardiovascular diseases. The practical part is aimed at patients of spa treatment and improvement their health during rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam vytrvalostniho treninku v lecbe poruch obehoveho systemu- Jan Janousek.pdfPlný text práce50,4 MBAdobe PDFView/Open
Janousek - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce793,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek Janousek.jpgPosudek oponenta práce1,2 MBJPEGThumbnail
View/Open
Janousek.jpgPrůběh obhajoby práce819,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.