Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValešová, Monika
dc.contributor.authorKalinová, Helena
dc.contributor.refereeRyba, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-15
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:43Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:43Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-27
dc.identifier45716
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2531
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o aktuální problematice vertebrogenního algického syndromu bederní páteře týkajícího se velké části populace rozvinutých zemí a jeho eliminaci pomocí Feldenkraisovy metody - Pohybem k sebeuvědomění, která vychází z uvědomění si obrazu svého Já. V práci je analyzována možnost odstranění bolesti bederní páteře pomocí nasměrování klienta k vykonávání pro něj co nejefektivnějších variací pohybů a jejich následné zautomatizování v běžných denních činnostech. V bakalářské práci je provedena komplexní deskripce průběhu aplikování Feldenkraisovy metody u čtyř klientů včetně zhodnocení výsledků terapie, kdy bylo dokázáno snížení bolesti bederní páteře. Další výsledky plynoucí z práce jsou zlepšení somatognozie a neúčinnost Feldenkraisovy metody ? Pohybem k sebeuvědomění při úpravě chybných pohybových stereotypů.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectFeldenkraisova metodacs
dc.subjectvertebrogenní algický syndromcs
dc.subjectpohybem k sebeuvědoměnícs
dc.subjectfunkční integracecs
dc.subjectsomatognoziecs
dc.subjecthybné pohybové stereotypycs
dc.titleFeldenkraisova metoda a její využití ve fyzioterapii při vertebrogenním algickém syndromu bederní páteřecs
dc.title.alternativeFeldenkrais method and its application in physiotherapy under vertebrogenic algic syndrome in the lumbar spineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with current issues vertebrogenic algic syndrome, lumbar spine related to large populations of developed countries and its elimination using Feldenkrais method - Move to self-awareness that comes from realizing your Self awareness. This work analyzed the possibility of removing low back pain by directing the client to perform the most effective variations and their subsequent movements in the automation of routine daily activities. The thesis is based on a comprehensive description of the application of the Feldenkrais method for four clients, including the evaluation of results of therapy, which has been shown to reduce pain in the lumbar spine. Further results are derived from the work of improvement and ineffectiveness somatognosia Feldenkrais method - Move to self-awareness movement when editing erroneous stereotypes.en
dc.subject.translatedFeldenkrais methoden
dc.subject.translatedvertebral algic syndromeen
dc.subject.translatedmovement to self-awarenessen
dc.subject.translatedfunctional integrationen
dc.subject.translatedsomatognosiaen
dc.subject.translateddriving movement patternsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kalinova_Helena.pdfPlný text práce911,72 kBAdobe PDFView/Open
Kalinova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce999,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kalinova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce943,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce857,03 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.