Title: Fyzioterapie temporomandibulárních poruch
Other Titles: Physiotherapy of the Temporomandibular Disorders
Authors: Knaizl, Martin
Advisor: Knaizlová, Daniela
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2532
Keywords: temporomandibulární kloub;temporomandibulární poruchy;mandibula;žvýkací svaly;fyzioterapie
Keywords in different language: temporomandibular joint;temporomandibular disorders;mandibula;masticatory muscles;physiotherapy
Abstract: Příjmení a jméno: Knaizl Martin Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Fyzioterapie temporomandibulárních poruch Vedoucí práce: MUDr. Daniela Knaizlová Počet stran: číslované: 64, nečíslované (tabulky, grafy): 13 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 33 Souhrn: Tato bakalářská práce pojednává o fyzioterapii temporomandibulárních poruch a problematice jejich léčby. V teoretické části se nachází anatomie čelistního kloubu a přilehlých struktur, jeho biomechanika a popis konkrétních poruch a jejich léčba. Poté následuje praktická část, v které je popsán průběh terapie u třech pacientů. V kazuistikách jsou popsána vyšetření, krátkodobé a dlouhodobé rehabilitační plány a jsou zde zhodnoceny výsledky léčby. Dotazníkovým průzkumem je zkoumán život pacientů s temporomandibulárními poruchami.
Abstract in different language: Surname and name: Knaizl Martin Department: Physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Physiotherapy of Temporomandibular Disorders Consultant: MUDr. Daniela Knaizlová Number of pages: numbered 64, unnumbered 13 Number of appendices: 4 Number of literature items used: 33 Summary: This thesis deals with the physical therapy of temporomandibular disorders and their treatment issues. The theoretical part contains anatomy of temporomandibular joint and adjacent structures, biomechanice of temporomandibular joint, and the description of specific disorders and their treatment. Then follows the practical part, in which is the course of therapy of three patients described. In the case reports are investigations, short-term and long-term rehabilitation plans described and the results of the treatment are evaluated. The survey examined the lifes of patients with temporomandibular disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martin Knaizl.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci BP - Knaizl.jpgPosudek vedoucího práce893,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek BP - Knaizl.zipPosudek oponenta práce1,65 MBZIPView/Open
Knaizl.jpgPrůběh obhajoby práce785,47 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.