Název: Fyzioterapie temporomandibulárních poruch
Další názvy: Physiotherapy of the Temporomandibular Disorders
Autoři: Knaizl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Knaizlová, Daniela
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2532
Klíčová slova: temporomandibulární kloub;temporomandibulární poruchy;mandibula;žvýkací svaly;fyzioterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: temporomandibular joint;temporomandibular disorders;mandibula;masticatory muscles;physiotherapy
Abstrakt: Příjmení a jméno: Knaizl Martin Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Fyzioterapie temporomandibulárních poruch Vedoucí práce: MUDr. Daniela Knaizlová Počet stran: číslované: 64, nečíslované (tabulky, grafy): 13 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 33 Souhrn: Tato bakalářská práce pojednává o fyzioterapii temporomandibulárních poruch a problematice jejich léčby. V teoretické části se nachází anatomie čelistního kloubu a přilehlých struktur, jeho biomechanika a popis konkrétních poruch a jejich léčba. Poté následuje praktická část, v které je popsán průběh terapie u třech pacientů. V kazuistikách jsou popsána vyšetření, krátkodobé a dlouhodobé rehabilitační plány a jsou zde zhodnoceny výsledky léčby. Dotazníkovým průzkumem je zkoumán život pacientů s temporomandibulárními poruchami.
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Knaizl Martin Department: Physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Physiotherapy of Temporomandibular Disorders Consultant: MUDr. Daniela Knaizlová Number of pages: numbered 64, unnumbered 13 Number of appendices: 4 Number of literature items used: 33 Summary: This thesis deals with the physical therapy of temporomandibular disorders and their treatment issues. The theoretical part contains anatomy of temporomandibular joint and adjacent structures, biomechanice of temporomandibular joint, and the description of specific disorders and their treatment. Then follows the practical part, in which is the course of therapy of three patients described. In the case reports are investigations, short-term and long-term rehabilitation plans described and the results of the treatment are evaluated. The survey examined the lifes of patients with temporomandibular disorders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martin Knaizl.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci BP - Knaizl.jpgPosudek vedoucího práce893,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek BP - Knaizl.zipPosudek oponenta práce1,65 MBZIPZobrazit/otevřít
Knaizl.jpgPrůběh obhajoby práce785,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.