Title: Ochrana kůže před UV zářením
Other Titles: Protection skin from UV
Authors: Pešková, Radmila
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Kohoutová Ivanka, PhDr. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25328
Keywords: kůže;uv záření;fototyp;klimatologie;fotodermatózy
Keywords in different language: skin;uv rays;phototype;climate;photodermatoses
Abstract: Diplomová práce o ochraně kůže před UV zářením se zabývá problematikou UV záření a jeho dopadu na lidský organismus. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat široké laické populace o ochraně kůže před UV zářením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá anatomií a fyziologií kůže, UV zářením a jeho dopady na kůži. Pro vypracování praktické části byla použita metoda kvantitativního výzkumu formou strukturovaného dotazníku. Do výzkumného šetření bylo zařazeno celkem 104 respondentů.
Abstract in different language: Thesis ultraviolet protection of skin deales with UV rays and its negative impact on the human body. Main goal thesis is to map a broad knowledge of the population by protecting of skin from UV rays. Thesis is divided into two section theoretical and practical part. The theoretical part deals with the anatomy and physilogy of the skin, UV rays and its impact on the skin. To the making a pracical part used qualitative researche in the from of a structuret queststionnaire. To the researche were selected 104 respondens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Peskova R..pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce965,75 kBAdobe PDFView/Open
Peskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce459,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.