Title: H.E.A.T. PROGRAM součást léčby obezity: kritická studie pohybové akivity
Other Titles: H.E.A.T. PROGRAM the part of obesity treatment: a critical study of physical activity
Authors: Korečková, Magdaléna
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2533
Keywords: obezita;redukce hmotnosti;pohybová aktivita;H.E.A.T.
Keywords in different language: obesity;reduction of weight;moving activity;H.E.A.T.
Abstract: Souhrn: V této práci jsem se v úvodu teoretické části snažila poukázat na problematiku obezity, na její etiologii, diagnostiku, léčbu, prevenci a také na závažnost jejích komorbidit. Další převážnou část jsem pak věnovala průzkumu H.E.A.T. PROGRAMu, u nás relativně nové metody v oblasti fitness, jako možnosti terapie obezity formou pohybové aktivity. Na základě průzkumu probíhajícího od září 2010 ve sportovním centru Kalikovský mlýn mohu potvrdit, že H.E.A.T. PROGRAM nemá negativní dopad na pohybově podpůrný aparát, klienti se ho účastní také proto, že se jedná o jednoduchý přirozený pohyb, během kterého mohou psychicky odpočívat a odbourávat tak stres. V neposlední řadě mohu prokázat, že má H.E.A.T. PROGRAM redukční účinky, a proto by mohl být vhodnou součástí léčby obezity.
Abstract in different language: Summary: The introduction of my bachelor thesis is focused on obesity, etiology, diagnostics, treatment, and prevention. Subsequently, I observed seriousness of comorbidities. The next significant part of the thesis is aimed at investigation of the H.E.A.T. PROGRAM as a relative new sport method among fitness activities in treatment of obesity by means physical activity. On the base of investigation starting in September 2010 in ?Sportcentrum Kalikovský mlýn?, I can confirm, that the H.E.A.T. PROGRAM has have no negative impact on the musculosceletal system. Clients have practised the H.E.A.T. PROGRAM because of simple natural movement providing relaxation and reduction of stress. Finally, I can confirm the positive reduction slimming effect of the H.E.A.T. PROGRAM. Therefore the H.E.A.T. PROGRAM can become a suitable part of obesity treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Magdalena Koreckova, 2012.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Koreckova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce945,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Koreckova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce933,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce817,23 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.