Title: Význam diagnostiky postavení pánve při bolestech bederní páteře
Other Titles: The importance of diagnostics in the pelvis lumbar spine pain
Authors: Kratochvíl, David
Advisor: Drozd, Robert
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2535
Keywords: význam pánve;svalová souhra;stabilita páteře;vertebrogenní obtíže;terapeutické metody
Keywords in different language: importance of the pelvis;muscle harmony;stability of the spine;vertebral problems;therapeutic methods
Abstract: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na kineziologii a typy poruch v oblasti pánve a páteře. Dále je zdůrazněn význam stabilizace páteře za pomoci hlubokého stabilizačního systému, popsána problematika vertebrogenních poruch a v závěru jsou uvedeny terapeutické metody k léčbě a následné prevenci recidiv. V praktické části jsem se zaměřil na sledování čtyř klientů, kteří trpí vertebrogenními potížemi. Pomocí kineziologického vyšetření a testováním funkce svalů jsem zjistil vadné držení těla, insuficienci hlubokého stabilizačního systému páteře a poruchu svalové souhry.
Abstract in different language: The theoretical part of this Bachelor´s thesis is focused on the types of disorders and kinesiology in the pelvis and spine. It also emphasize the importance of stabilization of the spine through the deep stabilization system, describing issues of vertebral disorders and conclusions are given therapeutic methods to treat and prevent subsequent recurrences. In the practical part is focused on monitoring the four clients who suffer from low back problems. With kinesiology examination and testing of muscle function, I found bad posture, insufficiency of the deep stabilization system of the spine and muscle disorder interplay
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_ prace_Kratochvil.pdfPlný text práce29,21 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce797,34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kratochvil - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,56 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce803,8 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.