Název: Význam diagnostiky postavení pánve při bolestech bederní páteře
Další názvy: The importance of diagnostics in the pelvis lumbar spine pain
Autoři: Kratochvíl, David
Vedoucí práce/školitel: Drozd, Robert
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2535
Klíčová slova: význam pánve;svalová souhra;stabilita páteře;vertebrogenní obtíže;terapeutické metody
Klíčová slova v dalším jazyce: importance of the pelvis;muscle harmony;stability of the spine;vertebral problems;therapeutic methods
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na kineziologii a typy poruch v oblasti pánve a páteře. Dále je zdůrazněn význam stabilizace páteře za pomoci hlubokého stabilizačního systému, popsána problematika vertebrogenních poruch a v závěru jsou uvedeny terapeutické metody k léčbě a následné prevenci recidiv. V praktické části jsem se zaměřil na sledování čtyř klientů, kteří trpí vertebrogenními potížemi. Pomocí kineziologického vyšetření a testováním funkce svalů jsem zjistil vadné držení těla, insuficienci hlubokého stabilizačního systému páteře a poruchu svalové souhry.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this Bachelor´s thesis is focused on the types of disorders and kinesiology in the pelvis and spine. It also emphasize the importance of stabilization of the spine through the deep stabilization system, describing issues of vertebral disorders and conclusions are given therapeutic methods to treat and prevent subsequent recurrences. In the practical part is focused on monitoring the four clients who suffer from low back problems. With kinesiology examination and testing of muscle function, I found bad posture, insufficiency of the deep stabilization system of the spine and muscle disorder interplay
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_ prace_Kratochvil.pdfPlný text práce29,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce797,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kratochvil - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,56 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce803,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.