Title: Listopad 1989 očima Slováků
Other Titles: November 1989 in view of Slovaks
Authors: Kohoutová, Klára
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2016, roč. 6, č. 1, s. 5-37.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2016_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/25387
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Československo;Listopad 1989;Slovensko;orální historie
Keywords in different language: Czechoslovakia;November 1989;Slovakia;oral history
Abstract: Příspěvek si bere za cíl přiblížit každodennost, pracovní a životní podmínky před listopadem 1989 na východním Slovensku za použití metody orální historie. Hlavní pozornost je přitom věnována samotnému listopadu, jeho průběhu a reflexi na něj. Esej se soustředí na stranu slovenskou, která je nedílnou součástí československých dějin, avšak její prostor je v českém prostředí značně omezen. Výzkum se zaobírá vlastními pohledy, názory a postoji Východoslováků na listopad 1989.
Abstract in different language: This contribution tries to approximate everyday life, working and living conditions before 1989 in the eastern Slovakia using oral history method. The main attention is devoted to the events of November 1989, its progression and reflexion. This paper focuses on the Slovak nation, which is an integral part of Czechoslovak history. The research deals with views, opinions and attitudes of Eastern Slovaks in November 1989.
Appears in Collections:Roč. 6, č. 1 (2016)
Roč. 6, č. 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohoutova.pdfPlný text352,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.