Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValešová, Monika
dc.contributor.authorMüller, Michal
dc.contributor.refereeFirýtová, Rita
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:51Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:51Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-21
dc.identifier45724
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2539
dc.description.abstractPráce zhodnotí a nabídne možnosti terapie pro poruchy, související se stereotypem chůze. Použití konceptu Spiraldynamik? naznačí možnosti práce s pacienty a alternativu hodnocení i terapie pro deficity spojené právě se statikou a dynamikou stoje a chůze.cs
dc.format86 s. , 3 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspirální stočenícs
dc.subjectprostorcs
dc.subjectpolaritacs
dc.subjectimpulzní centrumcs
dc.subjectvůdčí svalycs
dc.subjectkoordinační jednotkycs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectaferencecs
dc.subjecteferencecs
dc.titlePorucha stereotypu chůze - hodnocení a terapie metodou Spiraldynamikregmcs
dc.title.alternativeWalking stereotype disorders - survey and therapy by the method of Spiraldynamikregmen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis will asses and offer treatment options for disorders associated with stereotype of walking. Using the concept Spiraldynamik? indicates the possibilty of working with patients and alternative evaluation and therapy for deficits associated with just the statics and dynamics of standing and walking.en
dc.subject.translatedspiral torsionen
dc.subject.translatedspaceen
dc.subject.translatedpolarityen
dc.subject.translatedimpulse centeren
dc.subject.translatedleading musclesen
dc.subject.translatedcoordinating unitsen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translateddynamicsen
dc.subject.translatedafferentsen
dc.subject.translatedefferentsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Muller.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Muller - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce992,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Muller - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,02 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce802,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.