Title: Význam vytrvalostního tréninku v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci
Other Titles: The importance of endurance training in chronic obstructive pulmonary disease
Authors: Nekuda, Petr
Advisor: Gemovová, Veronika
Referee: Mikoláš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2540
Keywords: chronická obstrukční plicní nemoc;vytrvalostní trénink;dýchací potíže;kvalita života
Keywords in different language: chronic obstructive pulmonary disease;endurance training;breathing problems;quality of life
Abstract: Tato bakalářská práce se dělí na dvě části ? teoretickou a praktickou, přičemž v teoretické části jsou shrnuty poznatky o problematice chronické obstrukční plicní nemoci, o jejím výskytu, patofyziologii, prevenci a léčbě, mortalitě atp. Také je v práci zmíněna anatomie a fyziologie plic a vyšetřovací metody, které se dají využít k diagnostice a zjištění průběhu nemoci. V praktické části práce pojednává o vlivu vytrvalostního tréninku při léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, který vznikl na základě vyšetření pacientů, odebrání jejich anamnézy a následného pozorování změn, vzniklých aplikací plánu vytrvalostního tréninku.
Abstract in different language: This thesis is divided into two parts - theoretical and practical, with the theoretical part summarising findings on the problematics of chronic obstructive pulmonary disease, its incidence, pathophysiology, prevention, treatment and mortality. The thesis also mentions anatomy and physiology of the lungs and investigates methods that can be used for diagnostics and detection of the course of the disease. The practical part deals with the effect of endurance training in treatment of the chronic obstructive pulmonary disease, which was based on the examination of the patients, collection of their medical history and subsequent observation of changes resulting from the application of the endurance training plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam vytrvalostniho treninku v lecbe chronicke obstrukcni plicni nemoci, Petr Nekuda FYT.3.pdfPlný text práce856,84 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci prace Nekuda.zipPosudek vedoucího práce1,37 MBZIPView/Open
Oponensky posudek Nekuda.jpgPosudek oponenta práce1,05 MBJPEGThumbnail
View/Open
Nekuda.jpgPrůběh obhajoby práce881,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.