Název: Význam vytrvalostního tréninku v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci
Další názvy: The importance of endurance training in chronic obstructive pulmonary disease
Autoři: Nekuda, Petr
Vedoucí práce/školitel: Gemovová, Veronika
Oponent: Mikoláš, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2540
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc;vytrvalostní trénink;dýchací potíže;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: chronic obstructive pulmonary disease;endurance training;breathing problems;quality of life
Abstrakt: Tato bakalářská práce se dělí na dvě části ? teoretickou a praktickou, přičemž v teoretické části jsou shrnuty poznatky o problematice chronické obstrukční plicní nemoci, o jejím výskytu, patofyziologii, prevenci a léčbě, mortalitě atp. Také je v práci zmíněna anatomie a fyziologie plic a vyšetřovací metody, které se dají využít k diagnostice a zjištění průběhu nemoci. V praktické části práce pojednává o vlivu vytrvalostního tréninku při léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, který vznikl na základě vyšetření pacientů, odebrání jejich anamnézy a následného pozorování změn, vzniklých aplikací plánu vytrvalostního tréninku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into two parts - theoretical and practical, with the theoretical part summarising findings on the problematics of chronic obstructive pulmonary disease, its incidence, pathophysiology, prevention, treatment and mortality. The thesis also mentions anatomy and physiology of the lungs and investigates methods that can be used for diagnostics and detection of the course of the disease. The practical part deals with the effect of endurance training in treatment of the chronic obstructive pulmonary disease, which was based on the examination of the patients, collection of their medical history and subsequent observation of changes resulting from the application of the endurance training plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam vytrvalostniho treninku v lecbe chronicke obstrukcni plicni nemoci, Petr Nekuda FYT.3.pdfPlný text práce856,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Nekuda.zipPosudek vedoucího práce1,37 MBZIPZobrazit/otevřít
Oponensky posudek Nekuda.jpgPosudek oponenta práce1,05 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Nekuda.jpgPrůběh obhajoby práce881,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2540

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.