Název: Srovnání pohybových aktivit využívaných při redukci váhy prostřednictvím sporttestru
Další názvy: Comparison of physical activities used in weight reduction trough sporttester
Autoři: Plašilová, Miloslava
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Zeman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2542
Klíčová slova: nadváha;obezita;tepová frekvence;anaerobní práh;aerobní aktivita;Zumba;H.E.A.T.;Jumping;Flowin;Spinning;sporttester;bioelektrická impendace
Klíčová slova v dalším jazyce: overweight;obesity;heart rate;anaerobic treshold;aerobic exercise;Zumba;H.E.A.T.;Jumping;Flowin;Spinning;sporttester;bioelectric impendance
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním hodnot tepové frekvence v průběhu populárních pohybových aktivit, které jsou často používány při redukci váhy. Zjistila jsem, že u tří z pěti pohybových aktivit se udrželo v tepové frekvenci určené pro aerobní spalování pět a méně lidí z patnácti po dobu patnácti minut a více, kdy tato doba je považována za minimální dobu trvání aerobní aktivity. Dále jsem zjistila, že více než třetina lidí ze všech testovaných trpí nadváhou či obezitou. Také jsem zjistila, že nadpoloviční většina z testovaných lidí má většinou dostačující znalosti o aerobních aktivitách, avšak minimální procento z nich používá sporttester při pohybových aktivitách.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the evaluation of heart rate values during the popular physical activities often used in weight reduction. I have found out that in three out of the five physical activities tested, the majority of people tested did not maintain the heart rate for aerobic combustion for fifteen minutes, with this period being considered the minimum duration of aerobic activity. I also found that more than a third of all people tested are overweight or obese and that the majority of the participants have sufficient knowledge of most aerobic activities, however only a minimum percentage of them use sporttester during physical activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Miloslava Plasilova.pdfPlný text práce901,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plasilova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,05 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Plasilova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,08 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Plasilova.pdfPrůběh obhajoby práce374,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.