Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and subsequent optimization of business processes
Authors: Erbenová, Štěpánka
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25429
Keywords: proces;procesní organizace;modelování procesů;optimalizace procesů
Keywords in different language: process;business;modelling processes;analysis
Abstract: Ve své diplomové práci se zaměřuji na zmapování současného stavu procesů ve vybraném podniku. Analýza vybraných podnikových procesů je provedena pomocí softwarové podpory ARIS Architect. V první části diplomové práce jsou uvedeny teoretické poznatky, které vychází z řady děl významných autorů. V analytické části je představena společnost a proveden rozbor současného stavu procesů. U jednotlivých procesů jsou vyhodnocena pozitiva a negativa. Dále jsou popsány návrhy na zlepšení, které by společnosti měli přinést větší efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb.
Abstract in different language: I focus in my graduation thesis on mapping the current state of processes in selected company. The analysis of selected business processes is created through ARIS software support. In the first part of the thesis are described theoretical knowledge, which is based on a many works of prominent authors. In the analytical part is introduced the company and analyzed the current state of processes. For individual processes are evaluated positives and negatives. Then proposals for improvement are described. This proposals should bring greater efficiency and quality of services to the company.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Erbenova.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Erbenova_VP.pdfPosudek vedoucího práce709,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Erbenova_OP.PDFPosudek oponenta práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
Erbenova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Erbenova_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.