Title: Význam správného dýchání u dětí s vadným držením těla
Other Titles: The Importance of right breathing for childern with incorrect body posture
Authors: Radouchová, Kateřina
Advisor: Rosenbergerová, Miroslava
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2543
Keywords: dýchání;držení těla;hluboký stabilizační systém;rehabilitace;skolióza;hyperlordóza;hyperkyfóza;bránice
Keywords in different language: breathing;posture;deep stabilization system;rehabilitation;scoliosis;hyperlordosis;hyperkyphosis;diaphragm
Abstract: Tato práce pojednává o významu správného dýchání u dětí s vadným držením těla. V teoretické části popisuji jednotlivé komponenty, týkající se dýchání a držení těla. V praktické části se zabývám možnostmi nápravy. Zjišťuji, do jaké míry je pro danou problematiku jako terapie vhodná náprava špatného stereotypu dýchání. Dále zkoumám, jak často se VDT u dětí se špatným stereotypem dýchání vyskytuje a zda a jaká je mezi těmito dvěma patologiemi souvislost.
Abstract in different language: This paper is about the importance of correct breathing for chidren with a wrong body posture. In the theoretical part I am describing the single components of breathing and posture. Afterwards I deal with their correction in the practical part. I fathom, to what extent appropriate to a given problem is a therapy in which the false stereotype of breathing is corrected. Next I explore how often a bad posture in children with a false stereotype of breathing occurs and what connection between these two pathologies are seen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Katerina RADOUCHOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Radouchova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce943,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Radouchova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,53 MBZIPView/Open
Radouchova.pdfPrůběh obhajoby práce408,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.