Název: Význam správného dýchání u dětí s vadným držením těla
Další názvy: The Importance of right breathing for childern with incorrect body posture
Autoři: Radouchová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Rosenbergerová, Miroslava
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2543
Klíčová slova: dýchání;držení těla;hluboký stabilizační systém;rehabilitace;skolióza;hyperlordóza;hyperkyfóza;bránice
Klíčová slova v dalším jazyce: breathing;posture;deep stabilization system;rehabilitation;scoliosis;hyperlordosis;hyperkyphosis;diaphragm
Abstrakt: Tato práce pojednává o významu správného dýchání u dětí s vadným držením těla. V teoretické části popisuji jednotlivé komponenty, týkající se dýchání a držení těla. V praktické části se zabývám možnostmi nápravy. Zjišťuji, do jaké míry je pro danou problematiku jako terapie vhodná náprava špatného stereotypu dýchání. Dále zkoumám, jak často se VDT u dětí se špatným stereotypem dýchání vyskytuje a zda a jaká je mezi těmito dvěma patologiemi souvislost.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is about the importance of correct breathing for chidren with a wrong body posture. In the theoretical part I am describing the single components of breathing and posture. Afterwards I deal with their correction in the practical part. I fathom, to what extent appropriate to a given problem is a therapy in which the false stereotype of breathing is corrected. Next I explore how often a bad posture in children with a false stereotype of breathing occurs and what connection between these two pathologies are seen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Katerina RADOUCHOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radouchova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce943,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Radouchova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,53 MBZIPZobrazit/otevřít
Radouchova.pdfPrůběh obhajoby práce408,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.