Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBultas Miloslav, Ing.
dc.contributor.authorHladký, Kristián Dominik
dc.contributor.refereeSkalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-03-02T04:59:56Z
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-03-02T04:59:56Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier61883
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25433
dc.description.abstractBakalářská práce podává základní přehled o projektu a projektovém řízení, u kterého blíže zkoumá jeho jednotlivé fáze od plánování projektu až po jeho hodnocení. Právě hodnocením projektů se práce zabývá podrobněji. Snaží se dle teoretických poznatků analyzovat a zhodnotit projekty volební kampaně Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu a do obecních zastupitelstev města Plzně, neboť výsledky posledních voleb nedosáhly očekávání strany a vytvořila se tak silná poptávka po lepších metodách a způsobech, jak současný stav projektového řízení volebních kampaní zlepšit. K hodnocení je v práci použito několika různých metod, např. McKinseyův model 7 S nebo metoda semaforu. Z nich jsou dále vypracována doporučení ke zlepšení projektového řízení, jichž by strana do budoucna mohla využít.cs
dc.format86 s. (135 046 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný.cs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectvolební kampaňcs
dc.subjectstrana svobodných občanůcs
dc.subjecthodnocení projektucs
dc.titleHodnocení projektu Volební kampaně Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu a obecních zastupitelstev města Plzněcs
dc.title.alternativeAssessment of project Campaign of Free Citizens Party for the election to European Parliament and to local governments of Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessclosedAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis offers a basic overview of the project and project management, where the thesis examines the individual phases from project planning to its assessment. It is just the assessment which this thesis takes into more detail. It tries, according to the theoretical knowledge, to analyze and assess the projects of Free Citizens Party's election campaigns to the European Parliament and to local governments in the city of Pilsen, as the results of the last election had not reached the expectations of the party, so the strong demand for better methods and ways how to improve the current status of the election campaign's project management was created. There are several different methods for the project assessment used in the thesis, i.e. McKinsey's 7 S model or the traffic light method. Recommendations for the improvement of the project management, which the party could take advantage of in the future, are drawn up from them.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedelection campaignen
dc.subject.translatedfree citizens partyen
dc.subject.translatedproject assessmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Hladky_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce849,68 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hladky_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce738,56 kBAdobe PDFView/Open
Hladky.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Hladky.PDFPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.