Title: Chodidlo - významná část stabilizačního systému
Other Titles: Sole - The Significant Part of the Stabilization System
Authors: Rousková, Hana
Advisor: Poková, Petra
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2544
Keywords: chodidlo;hluboký stabilizační systém;senzomotorická stimulace;zřetězení;Footscan
Keywords in different language: sole;deep stabilization system;senzomotoric stimulation;chaining;Footscan
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku hlubokého stabilizačního systému a zakomponování plosky nohy jako jeho součásti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá kineziologií dolní končetiny, její patologií, vlastním hlubokým stabilizačním systémem a chodidlem jako součástí hlubokého stabilizačního systému. V praktické části je uvedeno zpracování 3 kazuistik a jejich vyhodnocení s následnou diskuzí a závěrem.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of the deep stabilization system and the sole of foot worked in as a part of it. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with kinesiology of a lower limb, its pathology, the deep stabilization system itself and the sole as a part of the deep stabilization system. In practical part there is mentioned processing of 3 casuistries and their evaluation with sequential discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Rouskova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,11 MBJPEGThumbnail
View/Open
Rouskova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce895,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
Rouskova.pdfPrůběh obhajoby práce379,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.