Název: Chodidlo - významná část stabilizačního systému
Další názvy: Sole - The Significant Part of the Stabilization System
Autoři: Rousková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2544
Klíčová slova: chodidlo;hluboký stabilizační systém;senzomotorická stimulace;zřetězení;Footscan
Klíčová slova v dalším jazyce: sole;deep stabilization system;senzomotoric stimulation;chaining;Footscan
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku hlubokého stabilizačního systému a zakomponování plosky nohy jako jeho součásti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá kineziologií dolní končetiny, její patologií, vlastním hlubokým stabilizačním systémem a chodidlem jako součástí hlubokého stabilizačního systému. V praktické části je uvedeno zpracování 3 kazuistik a jejich vyhodnocení s následnou diskuzí a závěrem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issue of the deep stabilization system and the sole of foot worked in as a part of it. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with kinesiology of a lower limb, its pathology, the deep stabilization system itself and the sole as a part of the deep stabilization system. In practical part there is mentioned processing of 3 casuistries and their evaluation with sequential discussion and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rouskova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,11 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Rouskova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce895,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Rouskova.pdfPrůběh obhajoby práce379,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.