Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Bendová, Iveta
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Hrach Pavel, akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25497
Keywords: autorská kniha;grafický design;layout;typografie;font;sníh;sněhové krystaly;metamorfóza
Keywords in different language: author's book;graphic design;layout;typography;font;snow;snow crystals;metamorphosis
Abstract: Autorská kniha, jako hlavní téma diplomové práce, a její součásti mají za účel objasnit a ve zcela novém světle nahlížet a reflektovat vznik a proces sněhu. Sníh a především pak samotné sněhové krystaly, se staly hlavním motivem, a to nejen autorské knihy, ale i doprovodných materiálů. Díky naprosto ojedinělým formám a propracované struktuře sněhových krystalů, které chápu jako nedoceněný zdroj inspirace, vznikla práce zabývající se vznikem, formou a přeměnou sněhových krystalů.
Abstract in different language: This author's book and its components, as a main object of the thesis, is created and designed to clarify the creation process of snow in a completely new way. The snow and mainly the snow crystals have become the main objective and motive of the author book and its additional materials. This book takes a closer look on creation, forms and transformation of snow crystals, which were thanks to their unique structures and forms my inspiration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_bendova_iveta_2016.pdfPlný text práce14,02 MBAdobe PDFView/Open
Bendova_V.pdfPosudek vedoucího práce205,06 kBAdobe PDFView/Open
Bendova_O.pdfPosudek oponenta práce600,41 kBAdobe PDFView/Open
BENDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce428,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.