Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková, Petra
dc.contributor.authorŠtveráčková, Karolína
dc.contributor.refereeValešová, Monika
dc.date.accepted2012-06-14
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:03Z-
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:03Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-26
dc.identifier45736
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2550
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na pohybovou aktivitu v primární i sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Teoretická část popisuje a rozděluje jednotlivá onemocnění ischemické choroby srdeční. Je zde uvedena vhodná pohybová aktivita jak v primární tak i v sekundární prevenci a také možnosti pohybové aktivity a její zásady. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku kvality života. Dotazník kvality života byl rozdán pacientům v sekundární prevenci, tzn. u nemocných, kteří ischemickou chorobou již onemocněli.cs
dc.format65 s., 6 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45736-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprimární prevencecs
dc.subjectsekundární prevencecs
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícs
dc.subjectzátěžcs
dc.subjectkvalita životacs
dc.titlePohybová aktivita v prevenci ischemické choroby srdečnícs
dc.title.alternativePhysical activity in prevention of ischemic heart diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on physical activity in primary and secondary prevention of coronary heart disease. The theoretical part describes and divides individual diseasescoronary heart disease. It is mentioned here as appropriate physical activity in primary and in secondary prevention and the possibilities of physical activity and its principles. The practical part contains an assessment of questionnaire the quality of life. Questionnaire the quality of life was distributed to patients in secondary prevention, this means in patients who have already suffered from ischemic heart disease.en
dc.subject.translatedprimary preventionen
dc.subject.translatedsecondary preventionen
dc.subject.translatedcardiovascular diseaseen
dc.subject.translatedexerciseen
dc.subject.translatedquality of lifeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Stverackova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,16 MBJPEGThumbnail
View/Open
Stverackova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce859,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce913,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.