Název: Vliv jógy na hluboký stabilizační systém
Další názvy: The effect of Joga on deep stabilization system
Autoři: Švagrová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Gemovová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2551
Klíčová slova: jóga;hluboký stabilizační systém;postura;bolesti zad;celková kondice organizmu;jogínské cvičební prvky;pánev
Klíčová slova v dalším jazyce: Yoga;deep stabilization system;posture;back pain;total body fitness;yoga exercise gear;pelvis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem jógy na HSS. Je zde využito účinků jogínského cvičení pro zaktivování hlubokého stabilizačho systému a s tím i přiřazených částí. Teoretická část přináší informace o józe, jejího dělení a fungování, anatomi měkkých tkání HSS. Praktická část se zabývá výsledky získanými vlastním výzkumným šetřením, formou dotazníku a kazuistik klientů. Z výsledků vyplývá, že tyto techniky mají pozitivní účinky na HSS. Dotazníkové šetření bylo provedeno v nemocnici u sv. Jiří, kam klienti docházeli na RHB jógou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with effect of yoga on the deep stabilization system. There are used effects of yoga for activization deep stabilization system and other parts. The teoretical part brings information about yoga, their parts and function, anatomy of soft tissues and a deep stabilization system. Practical part contains results obtain by my own research, question form and client's casuistry research. From results imply that these techniques have positive effects on a deep stabilization system. Questionnaries was made in Saint George's hospital, where the clients came to rehabilitation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
svagrovaBp_30.3.2012.pdfPlný text práce11,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svagrova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,07 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svagrova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,72 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce788,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.