Title: Vliv jógy na hluboký stabilizační systém
Other Titles: The effect of Joga on deep stabilization system
Authors: Švagrová, Aneta
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Gemovová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2551
Keywords: jóga;hluboký stabilizační systém;postura;bolesti zad;celková kondice organizmu;jogínské cvičební prvky;pánev
Keywords in different language: Yoga;deep stabilization system;posture;back pain;total body fitness;yoga exercise gear;pelvis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem jógy na HSS. Je zde využito účinků jogínského cvičení pro zaktivování hlubokého stabilizačho systému a s tím i přiřazených částí. Teoretická část přináší informace o józe, jejího dělení a fungování, anatomi měkkých tkání HSS. Praktická část se zabývá výsledky získanými vlastním výzkumným šetřením, formou dotazníku a kazuistik klientů. Z výsledků vyplývá, že tyto techniky mají pozitivní účinky na HSS. Dotazníkové šetření bylo provedeno v nemocnici u sv. Jiří, kam klienti docházeli na RHB jógou.
Abstract in different language: The thesis deals with effect of yoga on the deep stabilization system. There are used effects of yoga for activization deep stabilization system and other parts. The teoretical part brings information about yoga, their parts and function, anatomy of soft tissues and a deep stabilization system. Practical part contains results obtain by my own research, question form and client's casuistry research. From results imply that these techniques have positive effects on a deep stabilization system. Questionnaries was made in Saint George's hospital, where the clients came to rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
svagrovaBp_30.3.2012.pdfPlný text práce11,13 MBAdobe PDFView/Open
Svagrova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,07 MBJPEGThumbnail
View/Open
Svagrova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,72 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce788,4 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.