Title: Vliv tzv. Nové figurace 80 - tých let na následné generace
Other Titles: The influence of New figuration of 80. years on the follow generation
Authors: Gašová, Diana
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25516
Keywords: malba;dav;krajina;barva
Keywords in different language: painting;crowd;landscape;colour
Abstract: Pro toto zadání jsem namalovala šest obrazů s figurální tématikou. Jsou to dva triptichy první triptich je horizontálně řazený, a ten druhý vertikálně. Mým osobním tématem je dav. Tyto Obrazy jsem zpracovala expresivním způsobem s krajinřským a koloristickým viděním.
Abstract in different language: For this entry I painted six paintings with figurative themes. It is two triptichy first triptych is ordered horizontally and the other vertically. My personal issue is a crowd. These images I have processed an expressive manner with krajinřským and colouristic vision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obhajoba_oprava_definitivni_obrazky (7).pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
GASOVA.pdfPosudek vedoucího práce120,79 kBAdobe PDFView/Open
GASOVA_1.pdfPosudek oponenta práce133,4 kBAdobe PDFView/Open
Gasova_2.pdfPrůběh obhajoby práce353,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.